Regnskab til forelæggelse på generalforsamlingen den 4. april 2022
Endnu ikke godkendt.