11/07/2023

 

 

 

Henvendelser til Park og Vej

Se pdf herunder

 

Se pdf herunder

 

Svar fra Park og Vej

Hej Kim.

 

Vedr. asfaltbelægningen på Sandbakken blev renoveringen udsat Pga. vandværket skulle kontrollere sine ledninger for en eventuel renovering, hvad status er ved jeg ikke. Efterfølgende kom fiberudrulningen og de skulle jo grave i fortovene. Så igen blev det udsat 2 år.

 

I 2024 skal det graves fjernvarme i området, det betyder at der går yderlige 2 år inden jeg kan begynde at planlægge nyt asfalt på vejen, dertil kommer Envafors som skal kontrollere deres spildevandsledning inden en eventuel renovering af vejen.

 

Det er ikke helt nemt at få det til at gå op, da der er mange ledningsejer som ønsker at ligge i vejen/fortovet.

 

Vi kommer selvfølgelig og lapper de huller der er i vejen og med hensyn til ukrudtsbekæmpelsen er det politisk besluttet at vi ikke må bruge sprøjtemiddel mere og vi har ikke kapacitet eller mandskab til at bekæmpe ukrudt manuelt.

 

Venlig hilsen

Brian Rasmussen
Driftsleder

 

 

25/01/2022

 

 

Kabelarbejde

Se pdf herunder

 

 

13/03/2021

 

 

Hjertestarter


 

Der er nu opstillet hjertestarter på Hedetoften ved første firkant til venstre, nr. 2-16.